按歌手字母索引 0-9 A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
相对
吉他吧 www.jitaba.cn 点击:
当前位置: 主页_吉他曲谱_Z_
吉它曲谱 相对   歌手/乐队:子曰乐队


Intro
|------4----4--5--------4----4--5-------------|
|-------------------------------------5----------|
|---6----6-----------6-----6-------------------|
|------------------------------------------------|  反复
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|


Verse A
A                   A9                A
曾经我不敢与你相对,就象一杯纯酒让我迷醉。

A9                 D9                     A
每次都为了你那矜持的笑,总是留下些说不得的滋味。

Verse B
D9        D         A   
我知道你也有过,象我一样样的痛。
D9        D             E        
你也知道我直到现在,还在痴痴痴的等。
D9        D          A          A9 A
再次相对有机会吗,能够重新在来过一回。
D9        D          E
这是个难圆的梦吗,我们已这样愿意这样付出一辈子。
A                A9       A  A9
我的不是你的 我的前世今生 嗯

GTP格式
:请确保您的机器安装了Guitar pro 5.0版,以及解压软件WinRAR。
上一篇:在雨中     下一篇:忧郁的你
相关曲目