按歌手字母索引 0-9 A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
真心英雄
吉他吧 www.jitaba.cn 点击:
当前位置: 主页_吉他曲谱_Z_
吉它谱子 真心英雄 歌手/乐队:周华健
曲调:原Key=bA 改为Key=A 3/4

A        A        BM       Bm       #Fm             #Fm       E     E   
在我心   中曾经   有一个   梦要用   歌声让你忘了   所有心   痛     

#Fm       #Fm       #Cm       #Fm       Bm           Bm       E     E
灿烂星   空谁是   真的英   雄平凡   的人们给我   最多感   动    

A        A      Bm       Bm       #Fm           #Fm         E     E           
再没有   恨也   没有了   痛但愿   人间处处都   有爱的影   踪    用

#Fm       #Fm       #Cm       #Fm       Bm             #Cm     A    A              
我们的   歌换你   真心笑   容祝福   你的人生从此  与众不 同

A        A        #Fm       Am       D          #Fm       E    E          
把握生   命里的   每一分   钟全力   以赴我们   心中的   梦

D        D      #Cm       #Fm     Bm             Bm       E    E        
不经历   风雨   怎么见   彩虹   没有人能随随   便便成   功

A        A        #Fm       Am     D            #Fm       E    E          
把握生   命里每   一次感   动和   心爱的朋友   热情相   拥   让

D          D    #Cm         #Fm   Bm         #Cm     Am                      
真心的话   和   开心的泪   在   你我的心   里流   动

GTP格式
:请确保您的机器安装了Guitar pro 5.0版,以及解压软件WinRAR。
上一篇:最近比较烦     下一篇:有没有一首歌会让你想起我