按歌手字母索引 0-9 A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
雪候鸟
吉他吧 www.jitaba.cn 点击:
当前位置: 主页_吉他曲谱_X_

吉它曲谱 雪候鸟  歌手/乐队:熊天平
曲调: play:G 


          G     #Dmaj7    G
  随候鸟南飞 风一刀一刀地吹
          C            Bm
  你刺痛我心扉 我為你滴血
          Am7          D  D/C  D/B 接八度合音
  你遗弃的世界 我等你要回……
          G     #Dmaj7    G
  我不想南飞 泪一滴一滴地坠
          C            Bm
  我空虚的双臂 你让我包围

          Am7          D  D/C  D/B 过门接副歌

            G     D/#F      Em           Em/D
  我又回头去飞 去追  任往事一幕一幕催我落泪
          C             Bm          Am7    (A7/#C)  D
  我不信你忘却 我不要我单飞  没有你逃到那裡心都是死灰……
            G     D/#F      Em           Em/D
  我又回头去追 去醉  就算我追到最后只剩冰雪
          C             Bm          Am7      D7      G
  天都為我伤悲 冷得爱快枯萎  任漫天风雪覆盖   我的心碎~~~


GTP格式
:请确保您的机器安装了Guitar pro 5.0版,以及解压软件WinRAR。
上一篇:愚人码头     下一篇:爱要坦荡荡