按歌手字母索引 0-9 A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song2
吉他吧 www.jitaba.cn 点击:
当前位置: 吉他吧-吉他曲谱-B-
吉它谱歌曲名:Song2
歌手/乐队:Blur

Verse+Chorus
F5 D#5 G#5 A#5 C5
x2 x3  x3  x1  x3

Pre Verse/Chorus Ending
F5 G#5 C#5

---
Chords are all fifths.

         F5              D#5      G#5  A#5  C5       
I got my head checked

        F5       D#5      G#5  A#5  C5
By a jumbo jet

          F5     D#5      G#5  A#5  C5
It wasn’t easy

            F5           D#5      G#5  A#5  C5
But nothing is, no


F5       D#5     G#5   A#5    C5
        Well I feel heavy metal

F5       D#5      G#5       A#5  C5
        And I’m pins and I’m needles

F5       D#5     G#5      A#5  C5
        Well I lie and I’m easy

F5                       G#5               C#5
All of the time and I’m never sure why I need you
Pleased to meet ya


         F5              D#5      G#5  A#5  C5       
I got my head done

       F5                D#5      G#5  A#5  C5       
When I was young

            F5           D#5      G#5  A#5  C5       
It’s not my problem

            F5           D#5      G#5  A#5  C5       
It’s not my problem


F5       D#5     G#5   A#5    C5
        Well I feel heavy metal

F5       D#5      G#5       A#5  C5
        And I’m pins and I’m needles

F5       D#5     G#5      A#5  C5
        Well I lie and I’m easy

F5                       G#5               C#5
All of the time and I’m never sure why I need you
Pleased to meet ya

F5       D#5      G#5  A#5  C5
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Oh, yeah


                                                                     

E-----------------------------|----------------------------------|
B-----------------------------|----------------------------------|
G-----------------------------|------------------17--17--17--17--|
D-----------------------------|--13--13--15--17--17--17--17--17--|
A---15--15--------13--13--13--|--11--11--13--15--15--15--15--15--|
E---13--13--------11--11--11--|----------------------------------|
                                                                              

                                     *          
E----------------------------------|----------------------------------||
B----------------------------------|----------------------------------||
G----------------------------------|--13--13--15--17--17--17--17--17--||
D----------------------------------|--13--13--15--17--17--17--17--17--||
A--------15--15--------13--13--13--|--11--11--13--15--15--15--15--15--||
E---(0)--13--13--------11--11--11--|----------------------------------||
                                                                              

Main 8x

                         
E---16--16--16--16--16--16--16--16--16--16--||
B-------------------------------------------||
G---13--13--13--13--13--13--13--13--13--13--||
D-------------------------------------------||
A-------------------------------------------||
E-------------------------------------------||

                                                                              
Verses 4x

   **                                                                                                       
E-----------------------------|----------------------------------||
B-----------------------------|----------------------------------||
G-----------------------------|------------------17--17--17--17--||
D-----------------------------|--13--13--15--17--17--17--17--17--||
A---15--15--------13--13--13--|--11--11--13--15--15--15--15--15--||
E---13--13--------11--11--11--|----------------------------------||
                                                                              

Chorus 16x  
                                                             
  ***
E---16--16--16--16--16--16--16--16--16--16--||
B-------------------------------------------||
G---13--13--13--13--13--13--13--13--13--13--||
D-------------------------------------------||
A-------------------------------------------||
E-------------------------------------------||
                                                                              

Outro 8x                                     Ending                         

*** **** +
E---20--20--20--20--20--20--20--20--20--20--|--20--------------||
B-------------------------------------------|---------0-----x--||
G---17--17--17--17--17--17--17--17--17--17--|--17--------------||
D-------------------------------------------|------------------||
A-------------------------------------------|------------------||
E-------------------------------------------|------------------||
                                                                              

* = Fill 1

Gtr. 2 (dist)

B ---21--21--


** = Fill 2,  first verse first time

Gtr. 2 (dist)

E --16--
B ------
G --13--


*** = Fill 3 13th time in chorus 2x, first 2x of outro

Gtr. 3 (dist), bass in live version

E --41--41--4-4-6-8---8--


**** = Fill 4 last 2x of outro

Gtr. 3 (dist), bass in live version

E --41--4/8--------41/41/8------


+ = Gtr. 2 plays Main


Rhythm of Main, Chorus, and Outro (e = 8th, s = 16th):

    e   e   e   s   s   e   e   e   s   s
E---16--16--16--16--16--16--16--16--16--16--||
B-------------------------------------------||
G---13--13--13--13--13--13--13--13--13--13--||

GTP格式
:请确保您的机器安装了Guitar pro 5.0版,以及解压软件WinRAR。
上一篇:情人     下一篇:Country House
相关曲目
  • Country House
  • 吉他吧 Www.Jitaba.Cn © 2009-2011 吉他谱吉他教程、专业吉他学习网站