The Shape Of My Heart

歌手:网络 来源:文本 2017-11-29 曲谱热度:°

歌曲名: The Shape Of My Heart
歌手/乐队:Backstreet Boys
吉它谱 :

[Intro]
          Dsus4   D   Dsus4   D     D   A          G
                                Mmmm_mm_mm    yeah yeah_
         
          Riff1 (Verse)
          e-3------2------3------2------2------0------0--------0-----
          B-3------3------3------3------3------2------2----3---3-----
          G-2------2------2------2------2------2------2----2---2-----
          D-0------0------0------0------0------2------0----0---------
          A------------------------------------0---------------------
          E----------------------------------------------------------
            Dsus4  D      Dsus4  D      D      A      A/D  D5  Dsus2
         
         
          Dsus4 D      Dsus4    D           D     A     A/D  D5  Dsus2
          Ba____by___  please__ try__ to forgive_ me_
          Dsus4  D                 Dsus4 D     D     A     A/D  D5  Dsus2
          Stay__ here__, don’t put out__ the__ glow__
          Dsus4      D           Dsus4   D          D         A        A/D     D5  Dsus2
          Hold__ me_ now_, don’t bother_   If every minute it makes me weaker  You can
          Dsus4/B D/B           Asus4  Asus4*        E            G
          save__  me__ from the man__ that I’ve__ be_come__   Oh_ yeah_
         
          [Chorus1]
          [nc]        D                        G
          Loo__kin’__ back on the things_ I’ve done_
                  A          A/G      A/F#
          I_ was_ trying_ to be_ someone_
                        Bm          A               E
          I played_ my_ part_   and kept you in the dark_
                     G                A                 D
          Now let me show__ you__ the shape__ of__ my__ heart____
         
          Dsus4 D         Dsus4 D         D      A       A/D  D5   Dsus2
          Sad___ness__ is beautiful_      Lone_liness is tragical  So
          Dsus4  D             Dsus4 D      D      A     A/D  D5  Dsus2
          help__ me__, I can’t win__ this__ war__,    oh no__
          Dsus4       D           Dsus4  D          D         A        A/D    D5   Dsus2
          Touch__ me_ now_, don’t bother_  If every second it makes me weaker You_ can
          Dsus4/B D/B           Asus4  Asus4*       E            G
          save__  me__ from the man__   I’VE____ BE_CO____O_O_OME___
         
          [Chorus2]
          [nc]        D                        G
          Loo__kin’__ back on the things_ I’ve done_
                                                    (looking on the things I’ve)
                  A          A/G      A/F#
          I_ was_ trying_ to be_ someone_
                                          (try_ing to be__)
                        Bm          A               E
          I played_ my_ part_   and kept you in the dark_
                                                          (now girl__)
                     G                F#                Bm
          Now let me show__ you__ the shape__ of__ my__ heart____
         
          [Bridge]
          Bm    A        D           G
          I’m__ here__   with my_ confession__
          Bm    A           D          G       D/F#
            Got no_thing to hide_ no__ more__
                  Em                 F#
          I don’t know__ where__ to_ sta___art__ 
                 G                Bb5     B5  C#5 D 
          But to show__ you__ the shape__ of_ my_ hea__eart_____
         
          Dsus4   D
         
          E                 A                         B
          I’m__ loo__king__ back__  on things__ I’ve_ done__
                            G#m                    C#m
          I__ never_ wanna_ play__ the same_ old__ part__
          B            B/Bb
          Keep__ you_  in__ the dark__
          A                                B            E
          Now__ let_ me_ SHOW__ YOU__ the_ shape_ of my heart__
         
         
         
          [Chorus3]
          (E)                                  A
          Loo__kin’__ back on the things_ I’ve done_
                                                    (aaa_aa_aa_aa_aaaah)
                  B          B/A      B/G#
          I_ was_ trying_ to be_ someone_
                                          (try_ing to be__ someone__)
                        C#m         B               F#
          I played_ my_ part_   and kept you in the dark_
                     A                B                 E
          Now let me show__ you__ the shape__ of__ my__ heart__
                    (now let me show you                 shape of my heart__)
         
          (E)                                  A
          Loo__kin’__ back on the things_ I’ve done_
                  B          B/A      B/G#
          I_ was_ trying_ to be_ someone_
                        C#m         B               F#
          I played_ my_ part_   and kept you in the dark_
                     A                B
          Now let me show__ you__ the shape__ of___
         
          [Outro]
          A                E       B            E
          show__ you__ the shape__ of__    my__ heart____
         
          Chords:
          Tuning = a bit higher than         E-tuning          Dsus4   xx0233           D       xx0232           A       x02220
          G       320033           A/D     xx0220           D5      xx023x         Dsus2   xx0230          Dsus4/B x2x233
          D/B     x2x232         Asus4   x02233         Asus4   x02232         E       022100         A/G     3022xx
          A/F#    2022xx        Bm      x24432         D/F#    2x023x          Em      022000          F#      244322
          Bb5     x13xxx          B5      x24xxx           C#5     x46xxx           B       x24442         G#m     466444
          C#m     x46654        B/Bb    x14xxx          B/A     x044xx          B/G#    4x44xx

1.本站遵循行业规范,任何转载的曲谱和教程都会明确标注作者和来源;2.本站的原创曲谱,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

自动滚屏
全屏阅谱
关闭
自动滚屏